การชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ค่าออกแบบ ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนเริ่มออกแบบ สิ่งที่ลูกค้าจะได้
- Lay out plan , Perspective (3D) , Drawing , BOQ

2. ค่าตกแต่งภายใน (บิ้วอิน) แบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด
- งวดที่ 1 (40%) เมื่อตกลงว่าจ้างและเริ่มงาน
- งวดที่ 2 (40%) เมื่อติดตั้งงานไม้ แต่ยังไม่ทำสี
- งวดที่ 3 (20%) ส่งงานและรับมอบงาน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ลูกค้าจ้างเราออกแบบและตกแต่งภายใน (บิ้วอิน) 70% ขึ้นไป
เราจะคืนค่าออกแบบในการชำระเงินงวดที่ 3

ระยะเวลา
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วแต่สโคปงาน หรือ ตามที่ตกลงในสัญญา

รับประกันงาน
- การรับประกันงาน 1 ปี หรือตามที่ตกลงในสัญญา


เมื่อท่านได้ทำการเซ็นสัญญาว่าจ้างแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน
- เงินสด
- โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท ธนัทกิจเจริญ จำกัด เลขที่บัญชี 762-3003-14-7

2.ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
- ส่งหลักฐานการโอนเงินทางข้อความ หมายเลข 095-5456451
- ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
(กรณีโอนผ่าน Internet banking) ไปยัง diva.hardware@gmail.com

3.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันหรือโทรแจ้งว่าได้รับชำระเงินแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง

การยกเลิกบริการ
- ตามที่ตกลงในสัญญา